Jdi na obsah Jdi na menu

O víkendu se v Brně uskuteční Mistrovství ČR mužů a žen a v rámci něho 2. kolo extraligy

Propozice

Pořadatel               
Z pověření ČAS zajišťuje atletický oddíl JAC Brno       

Datum              
Sobota 2. a neděle 3. července 2011       

Místo       
Brno, stadion VÚT Pod Palackého vrchem, Královo Pole  

Občerstvení 
V průběhu závodu  budou otevřeny stánky s občerstvením na ochozech stadionu.       

Zdravotní služba       
Zdravotní služba je zajištěna lékařem po celou dobu závodu .       

Šatny       
Šatny jsou k dispozici v budově na stadionu u startu na 200m.       

Rozvičování       
Pro trénink a rozcvičování před vlastní soutěží je možno použít rozcvičovací stadion se 400m dráhou s povrchem MONDO  nad hlavním stadionem. Pro vrhy a hody bude umožněno rozcvičení přímo na jednotlivých sektorech v dostatečném předstihu. Na rozcvičovacím hřišti bude k dispozice nakládací činka.       

Kontrola náčiní 
Kontrola náčiní bude prováděna v budově na stadionu u startu na 150m a to  90-60 minut před zahájením dané disciplíny.

Startovní listiny 
Startovní listiny budou vyvěšeny  v prostorách svolavatelny  a prezentace na rozcvičovacím stadionu

Svolavatelna 
Svolavatelna bude u budovy na stadionu u startu na 150m (mezi rozcvičovacím  hřištěm a hl. stadionem).
Závodníci se prezentují před každým startem v prostoru svolavatelny a budou společně zaváděni k disciplíně.

Konec prezentace je stanoven:
- pro běhy 15 minut,
- pro skoky  30 minut
- hody a vrhy 45min
- pro skok o tyči 65 minut.

Vstup na stadion 
Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, jejichž disciplíny právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem nebo osobou z jeho doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka. 

Startovní čísla 
Každý závodník obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy, na prsou i na zádech. 
Výjimkou jsou skok do výšky a skok o tyči, kde mohou mít závodníci pouze jedno startovní číslo připevněné, a to bez jakékoliv úpravy, buď na prsou  nebo na zádech.

Základní výšky a zvyšování 
Ženy
 výška 160, 165, 170, 175, 179, 183, 186, 189, 192 a dále po 2 cm
 tyč 325, 345, 365, 380, 395, 405, 415, 425 a dále po 5 cm
Muži
 výška 195, 200, 205, 210, 214, 217, 220, 223, 226 a dále po 2 cm
 tyč 445, 465, 485, 500, 515, 520, 530, 540,550 a dále po 5 cm

Výsledky 
Výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodu po jednotlivých disciplínách na nástěnkách na rozcvičovacím stadionu u závodní kanceláře. 
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz)

Protesty a odvolání  
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže na nástěnce umístěné pod hlavní tribunou stadionu, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3 a 4 Pravidel atletiky). Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 5 Pravidel atletiky).  
Jury tvoří:  
Ředitel závodu   Ctibor Nezdařil
Hlavní rozhodčí  Jiří Mynář
Technický delegát  Ladislav Kňákal
Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch ČAS.  

Vyhlašování vítězů  
Vyhlašování vítězů bude provedeno v blocích podle rozpisu a závodníci se na něj dostaví v klubovém, resp. oddílovém, dresu nebo v klubové, resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení.

Dopingová kontrola
Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v budově na startu na 200m  - bude viditelně označena.

Atletický  oddíl  JAC Brno  přeje všem závodníkům k dosažení co nejlepších výkonů a příjemný pobyt jihomoravské metropoli městě Brně.


Vedoucí činovníci
Delegát ČAS   Václav Fišer
Technický delegát: Ladislav Kňákal
Ředitel závodu:   Ctibor Nezdařil 
Technický ředitel:  Marian Kovács
Hlavní rozhodčí:   Jiří Mynář
Ředitel závod. kanceláře: Alena Nezdařilová

Přihlášky         
Podávají atletické oddíly na webové stránky ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 22. 6. do pondělí 27. 6. 2011, uzávěrka přihlášek je v pondělí 27. června 2011 ve 24.00 hodin.      

Prezentace             
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 29.června do pátku 1. července 2011, ukončení prezentace je v pátek 1. července 2011 v 18.00 hodin.     

Startují       
Muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Soutěže
Muži: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo
Ženy: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo

Výdej startovních čísel
Bude probíhat  v sobotu 2.7. od 10.00 do 20.00 hod. a v neděli 3. 7. od 11.30 do 16.00 hod. v závodní kanceláři ve stanu na rozcvičovacím stadionu.

Nenastoupené starty 
Nenastoupené starty závodníků na mistrovstvích na dráze mohou techničtí delegáti potrestat pokutou ve výši 100 Kč za každý nenastoupený start. Pokuta je příjmem pořadatele. Za nenastoupený start se považuje absence závodníka v soutěži, k níž byl prezentován, ale ke které ve skutečnosti vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu. 

Závodní kancelář 
Závodní kancelář bude umístěna ve stanu na rozcvičovacím hřišti. 

 

Časový pořad

V sobotu proběhne závod pod umělým osvětlením.

Sobota 2. července 2011    
15:15                                                               kladivo M
17:00                                                               kladivo Ž
17:20 100 m př.  ŽR                 tyč Ž
17:45 110 m př.  MR  
18:00 100 m  ŽR                      trojskok Ž    
18:15 100 m  MR              
18:30 800 m ŽR                                                   
18:45 800 m MR                                                        disk Ž
19:00 Slavnostní zahájení   
19:15 100 m př.  ŽF          
19:25 110 m př. MF          
19:35 100 m ŽF  
19:40 100 m MF  
19:55  400 m ŽR
20:05  400 m MR                     dálka M
20:15                                       výška M                                                   
20:25  400 m př. ŽR                                                  disk M    
20:40  400 m př. MR  
21:00  5 000 m ŽF
21:25  5 000 m MF                  
21:45  4x100 m ŽF  
21:55  4x100 m MF  

Neděle 3. července 2011    
13:00 200 m  ŽR                  tyč M / trojskok M           oštěp  Ž
13:15 200 m  MR                                                        koule M
13:30 800 m ŽF          
13:40 800 m MF          
13:50 400 m ŽF  
14:00 400 m MF  
14:10 1500 m ŽF                                        
14:20 1500 m MF  
14:35 400 m př. ŽF          
14:45 400 m př. MF                   výška Ž                                
14:55 3000 m př. ŽF 
15:00                                        dálka Ž                     oštěp M                
15:15 200 m  ŽF                                                         koule  Ž 
15:25 200 m  MF
15:35 3000 m př. MF                                  
16:00 4x400 m ŽF  
16:15 4x400 m MF