Jdi na obsah Jdi na menu

CPS ROTUNDA - Centrum pro pohybový systém

Od října letošního roku je v Praze u Libeňského mostu otevřeno Centrum pro pohybový systém ROTUNDAkteré se specializuje na komplexní řešení problémů s pohybovým systém a prevenci jeho poruch. V centru se nacházejí dva cvičební sály vybavené zrcadly a dvě masérny, z nichž jedna je vybavena též pro potřeby základního rehabilitačního ošetření. Komplexní péči zajišťuje ve vzájemné spolupráci úsek cvičení, masáží a rehabilitace vedený předními odborníky na zdravotní tělesnou výchovu, fyzioterapii a masážní techniky.

Odkaz: http://www.rotunda-cps.cz

 

001.jpg

Péče o pohybový systém ve všech těchto úsecích je podložena nejnovějšími diagnostickými metodami (počítačový systém MFK, diagnostika funkčních poruch pohybového systému a hybnosti pro tělovýchovnou praxi a meridiánová diagnostika), které umožňují zachytit vstupní stav pohybového systému a průběžně jej kontrolovat. Tyto nadstandardní služby mají význam nejen pro klienty se zdravotními problémy, ale též pro sportovce, kteří ke svému výkonu potřebují nejen to, aby jejich pohybový systém fungoval spolehlivě, ale též to, aby fungoval optimálně. Tomu napomáhá oscilačně-antigravitační metoda, která je v současné době aplikována pouze v rámci tohoto centra.

20_exterier_budovy.jpg

MFK diagnostika - jedná se o techniku manuální fyzioterapeutické korekce, kdy fyzioterapeut na základě testování svalu a jeho zadání do počítačového programu dokáže stanovit přesnou diagnózu, které svaly jsou nějak nefunkční, což může být buď důsledek nějakého zranění, aktuálního zdravotního problému, či třeba i únavou svalu (například u sportovců z přetrénování, u obyčejných lidí například z nervů, přepracování apod.). Součástí uskutečněné analýzy, kterou člověk může sám vidět, což je velmi poučné a velmi zajímavé, mít to takhle před očima, jak naše tělo je kde oslabené, je i analýza psychiky. Řada fyzických či zdravotních problémů bývá jak známo často způsobena problémy všedního dne. Další den zpravidla následuje první ošetření a na základě jeho výsledků se poté stanoví další léčba. Fyzioterapeut i pacient vědí, které body nefungují, které svaly nepracují správně ap., mohou se na ně zaměřit a cíleným působením dát vše velmi rychle do pořádku. K tomu právě kromě fyzioterapeutickych metod lze použít různé cvičební techniky, podle toho, jak kdo potřebuje, nebo naopak nějaké podpůrné masáže, třeba zaměřené na psychiku.

 

Oscilačně-antigravitační metoda vznikla před pěti lety a je propagována též pod názvem „Kocouří cviky“. Tato metoda je založena na oscilacích, které vycházejí ze středové polohy v kloubu a využívají jeho momentální volnosti. Ta se oscilováním postupně rozvíjí. Pracuje se podle zásady co „nejmenšího svalového úsilí“, a proto je pro pohybový systém velmi šetrná. Metoda rozvoje svalové síly „co nejmenším svalovým úsilím“ vede k rozvoji hybnosti ve svalech, které v běžném pohybu nejsou využívány a tím násobí silové dispozice bez toho, aby tím byl přetěžován pohybový systém. Rozvoj nové hybnosti je spojen s rozvojem mnohem jemnější koordinace, a proto se předpokládá, že rozšíření této metody v rámci pohybové přípravy sportovců povede k odkrytí rezerv ve sportovní výkonnosti. Svým zaměřením na pohybový systém a veřejnost se zdravotními problémy představuje centrum unikátní projekt, který zaplňuje místo na českém trhu tělovýchovných služeb, neboť vedle optimalizace funkce pohybového systému nabízí možnost pokračování ve cvičení po odeznění akutních stavů řešených na úrovni zdravotnických zařízení až do úplného uzdravení. Současně nabízí příležitost ke cvičení lidem, kteří z různých důvodů nevyužívají komerčně a na výkon orientované nabídky běžných fitness.