Jdi na obsah Jdi na menu

Extraliga 2011 - nová struktura soutěže

25911.jpg

Struktura extraligy družstev mužů a žen v roce 2011

 Na základě jednání komise pro extraligu vedené Oldřichem Zvolánkem a společného projednání na soutěžní komisi ČAS byla navrhovaná změna soutěže schválena předsednictvem ČAS dne 16. února 2010 a následně projednána výborem ČAS dne 27. března 2010. Soutěžní řád družstev bude v konečné podobě schválen předsednictvem ČAS v závěru roku 2010.

Extraliga družstev mužů a žen v roce 2011
Uskuteční se ve 3 základních kolech, na které naváže mistrovství České republiky družstev.

Propojení extraligové soutěže s mítinky umožní:
• zjednodušit stavbu termínové listiny ČAS a ovlivnit termíny mítinků
• atletické závody by měly mít svůj řád, ale neměly by být delší, než je rozumná a obvyklá doba, kterou je divák, ale i atlet, ochoten akceptovat
• atletiku a její soutěže je třeba podřídit přání a možnostem televize a promyšleně komunikovat a umožnit její „spojení“ s moderní technikou, s níž se mládež ztotožňuje a trvale ji užívá (systém závodů - TV - web - video - facebook …)
• pozitivně ovlivnit úroveň mítinku (mítink automaticky získává kvalitní české závodníky - tím se oddělí od veřejných závodů)
• pozitivně ovlivnit skladbu disciplín mítinků
• mítinky zařazené do Českého okruhu atletických mítinků se mohou anoncovat na webu ČAS v jednotné grafické úpravě, včetně loga a tiskovin
• ČAS může vest jednání s TV o vysílání sestřihu záznamů mítinků
• měření by mohlo být zahrnuto do akcí zajišťovaných ČAS (záruka kvality a ekonomický stimul)

1. kolo extraligy dle současného modelu
• stejný rozsah disciplín
• počet závodníků a závodnic v družstvu - maximálně 24
• 6 hostujících závodníků, z toho pouze 2 cizinci
• jednotlivé výkony se bodují dle tzv. maďarských tabulek (automaticky, programem Atletická kancelář)
• pro hodnocení družstev se boduje 30 nejlepších výkonů mužů a 25 nejlepších výkonů žen
• přihlášky do soutěže se podávají na webu ČAS
• pořadí družstev je dáno na základě výsledného součtu bodovaných výkonů
• žádné pomocné body nebudou dále udělovány
• omezení startů - maximálně 2 individuální starty

2. kolo extraligy - mistrovství České republiky jednotlivců - mužů a žen na dráze
• úplný rozsah disciplín
• pro hodnocení družstev se bude započítávat 15 nejlepších výkonů mužů a 12 nejlepších výkonů žen
• družstvu budou započteny také hostujícící závodníci uvedení na soupisce
• bez hodnocení cizinců
• přihláška bude podána samostatně za družstvo
• platí soupiska předaná na 1. kole, s možností doplnění
• výkony se hodnotí dle tzv. maďarských tabulek
• pořadí družstev je dáno na základě výsledného součtu bodovaných výkonů
• pořadí po 2 kolech bude bodovým součtem 1. a 2. kola a bude zveřejněno na webu ČAS

3. kolo extraligy - Okruh atletických mítinků
• do okruhu atletických mítinků bude zařazeno 6 mítinků, a to na základě jejich kvality v roce 2010
• pro zařazení do okruhu atletických mítinků bude mítink hodnocen takto: bodováno bude 10 nejlepších disciplín, v každé 3 nejlepší výkony + 2 další nejlepší výkony - celkem 32 výkony
• na každém mítinku bude pořádáno minimálně 12 individuálních disciplín, nejméně 5 pro muže a 5 pro ženy /přidělení disciplín bude konzultováno tak, aby každá disciplína byla zařazena minimálně dvakrát/
• na každý mítink podá družstvo přihlášku samostatně na základě platné soupisky
• pro hodnocení družstva se boduje tzv. maďarskými tabulkami 30 nejlepších výkonů mužů a 25 nejlepších výkonů žen
• 1 závodník může bodovat maximálně ve 2 individuálních disciplínách
• pořadí ve 3. kole bude stanoveno na základě vyhodnocení všech mítinků
• mítinky se budou konat v období od května do srpna
• celkové pořadí extraligy bude dáno součtem bodů za všechna 3 kola
• nejúspěšnější družstvo se stává vítězem extraligy
• prvních 7 družstev postupuje na mistrovství České republiky družstev, družstva na 8. a 9. místě se zúčastní prolínací soutěže o extraligu a poslední družstvo sestupuje do I. ligy

Mistrovství ČR družstev 2011
• startuje 7 nejlepších družstev po 3 kolech extraligy
• z předchozí části soutěže si družstva nepřenášejí žádné body
• závodí se systémem Evropského poháru mistrovských klubů - 1 závodník v disciplíně, maximálně 2 cizinci
• vítězné družstvo získává titul Mistr ČR družstev a kvalifikuje se na Evropský pohár mistrovských klubů

Veškeré další technické a organizační zásady budou zpracovány do brožury Atletické soutěže 2011, II. část. Nový systém soutěže bude realizován 2 roky - 2011 a 2012.
Po vyhodnocení bude rozhodnuto, jak bude v dalších letech soutěž pokračovat.

V soutěžích I. a II. ligy v roce 2011 žádné změny nebudou. Případný návrh na úpravu těchto soutěží může být předložen teprve po vyhodnocení roku 2011.
 

25912.jpg