Jdi na obsah Jdi na menu

1.kolo I.ligy žen - propozice

                    P R O P O Z I C E

              1.LIGA MUŽŮ A ŽEN  1.kolo

Pořadatel:   
AK SSK  Vítkovice   

Termín:    
sobota 23. května 2009

Místo:   
Městský stadion  Ostrava-Vítkovice

Vedoucí činovníci:
ředitel závodu: Oldřich Zvolánek
technický ředitel: Vladimír Lindovský
hlavní rozhodčí: Jakub Fiala
řídící soutěže: Otakar Hradil - ženy
                       Josef Šoba - muži

Měření časů, zpracování výsledků:
On line systém, spol. s r.o.

Přihlášky ke kolu:
Pro utkání všech soutěží jsou oddíly povinny podat nejpozději den před konáním utkání do 18.00 hodin na webové stránce ČAS (
http://www.atletika.cz) předběžnou přihlášku ke kolu, která musí obsahovat seznam závodníků s uvedením příjmení, jména, startovního čísla, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního (pro 1. kolo i loňského) výkonu docíleného v přihlašované soutěži.

Definitivní přihláška ke kolu se podává :
- závodní kanceláři při zahájení technické porady formou opraveného výtisku předběžné přihlášky nebo tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (dále jen kartičky) vydaných Nakladatelstvím Olympia, a. s., a to pro soutěže mužů, juniorů, dorostenců a starších žáků v modré barvě a pro soutěže žen, juniorek, dorostenek a starších žákyň v červené barvě,
- řídícímu pracovníkovi formou tiskopisu „Přehled startujících“, který musí být vyplněn shodně s přihláškou odevzdanou závodní kanceláři.

Formu podání definitivní přihlášky ke kolu může stanovit řídící pracovník na základě souhlasu vedoucích všech družstev.
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky, resp. kartiček, se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.
Nejpozději 40 minut před začátkem utkání předá závodní kancelář řídícímu pracovníkovi seznamy závodníků přihlášených k jednotlivým disciplínám.
Poté řídící pracovník vedoucím družstev ohlásí počty závodníků přihlášených k jednotlivým disciplínám, a je-li k některé disciplíně přihlášeno více závodníků, než je počet uvedený v ustanoveních čl. 16 písm. g), pak jim také oznámí, které závodníky s nejslabšími výkony z této disciplíny vyřazuje podle ustanovení čl. 17 písm. c).
Nakonec řídící pracovník v seznamech závodníků přihlášených k jednotlivým disciplínám upravených o případné výše uvedené škrty provede zařazení závodníků do běhů a rozběhů, včetně přidělení drah, resp. stanovení pořadí na startu, určení jejich pořadí v soutěžích v poli a tyto seznamy odevzdá závodní kanceláři k tisku zápisů.
V případě pozdního příjezdu družstva k utkání způsobeného vyšší mocí je řídící pracovník povinen, je-li to technicky možné, přijmout přihlášku k disciplínám, které dosud nezačaly.

Technická porada:
začátek v 10.00 v sále restaurace v hlavní tribuně stadiónu.
Technické porady se zúčastní vždy jeden vedoucí každého zúčastněného družstva, ředitel závodu, technický ředitel, hlavní rozhodčí a řídící soutěže.
Vedoucí družstev odevzdají řídícím soutěže „Soupisky“, „Přihlášky k atletické soutěži“ a „Přehled startujících“.   Řídící soutěže oznámí počty startujících v jednotlivých disciplínách.

Závodní kancelář:  
v zasedací místnosti AK SSK Vítkovice   v přízemí správní budovy SSK Vítkovice.

Šatny
budou označeny a slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za   odložené a neuzamčené věci.

Vážení náčiní
nejpozději 60 minut před zahájením disciplíny při vstupu na stadion u startu na 100m.

Soutěže v hodu kladivem a vrhu koulí proběhnou ve vrhačském sektoru rozcvičovacího hřiště.

Rozcvičování:  
bude probíhat výhradně na rozcvičovacím hřišti.

Prezentace:  
bude probíhat u rozhodčích jednotlivých disciplín, nejpozději 10minut před zahájením disciplíny. 

Občerstvení:  
bude zajištěno ve SPRINT BARU a v  restauraci Stadion na Městském stadionu.

Poznámka:    
Ve všech ostatních technických ustanoveních platí Soutěžní řád družstev  „Atletické soutěže 2009 – II.díl.


Č A S O V Ý    P O Ř A D
I. liga mužů a žen
11.00 10000 m M F    Dálka Ž          Tyč Ž       Oštěp Ž       Kladivo M
11.40 100 m Ž R
11.50 100 m M R
12.00 800 m Ž F        Výška Ž
12.10 800 m M F
12.15                        Dálka M                         Oštěp M      Kladivo Ž
12.25 100 m př. Ž F
12.40 110 m př. M F
12.55 100 m Ž F
13.05 100 m M F
13.15 400 m Ž F
13.25 400 m M F
13.30                        Trojskok Ž                     Koule M        Disk Ž
13.35 3000 m Ž F
13.45                         Výška M        Tyč M
14.05 400 m př. Ž F
14.20 400 m př. M F
14.35 200 m Ž F
14.45 200 m M F         Trojskok M                     Koule Ž       Disk M
14.55 1500 m Ž F
15.05 1500 m M F
15.15 4x100 m Ž F
15.25 4x100 m M F
15.35 4x400 m Ž F
15.45 4x400 m M F