Jdi na obsah Jdi na menu

Dary, Sponzoring

Žádost o sponzorský příspěvek či dar 

Vážení sportovní přátelé,
obracíme se na Vás touto cestou s žádostí o poskytnutí sponzorského daru pro náš ATLETICKÝ KLUB KROMĚŘÍŽ z.s.
Náš atletický klub vznikl jako ryze samostatný subjekt v říjnu roku 1991 a to osamostatněním se oddílu lehké atletiky z Tělovýchovné jednoty SLAVIA Kroměříž. Je zároveň pokračovatelem Královny sportu atletiky, která byla v Kroměříži založena ještě za Rakouského mocnářství a to Českým athletickým klubem BIVOJ  v roce 1905!  Pokračujeme tedy ve více jak stoleté tradici našeho krásného sportu, s fungujícím systémem sportovního pohybového rozvoje od předškolního věku až po realizaci sportovních dovedností atleta ve vrcholovém sportu. Dlouhodobě a systematicky pracujeme s dětmi, mladými sportovci i špičkovými mládežnickými a dospělými atlety.
Naše družstvo mužů ovládlo v letech 2008 až 2010 4x atletickou extraligu i Mistrovství ČR v soutěžích družstev, které jsme ovládli 3x po sobě a jednou jsme byli stříbrní.
Naše družstva bojují jak v krajských, tak i v republikových soutěžích Českého atletického svazu. Vyjíždíme i na atletické závody do zahraničí věnované dětem, mládeži i dospělým. V našem klubu se připravují i mládežničtí i dospělí reprezentanti ČR. 
Máme za sebou výchovu mnoha špičkových atletů, kteří se prezentovali na světových atletických akcích a mistrovstvích či olympiádě. Naší základnou je stadion na Březinově a Vrchlického ulici, kde máme i oficiální sídlo našeho klubu.
Rádi bychom touto cestou požádali o sponzorský příspěvek či dar, který podpoří a zkvalitní naší systematickou celoroční přípravu atletů. Činnost klubu je financována pouze z veřejných zdrojů prostřednictvím dotací či grantů a samozřejmě členskými příspěvky našich atletů. 
Byli bychom velmi vděčni za jakoukoliv formu finanční či materiální podpory, která pomůže pokrýt naše výdaje či doplnit materiální vybavení. Uvítáme i účelovou formu podpory vázanou na jednotlivé tréninkové skupiny či trenéry, kterých máme téměř tři desítky.
Vzhledem k tomu, že vyjíždíme k desítkám závodů či organizujeme velký počet soustředění a přípravných kempů, byli bychom vděčni i za účelové dary v podobě sponzoringu autobusové dopravy na závody a jiné sportovní akce, ubytování a stravování při soustředěních dětí a mládeže či nákup materiálního vybavení k tréninkům a závodům.
Každoročně nakupujeme velké množství dresů pro naše atlety, spoustu míčů, atletického náčiní, cvičebních pomůcek a obnovujeme vybavení stadionu či atletického zařízení v majetku klubu.
Naším sponzorům můžeme nabídnout umístění reklamy na naše klubové dresy, na naší webovou či facebookovou stránku, kde máme více než 3800 fanoušků případně na sportoviště klubu.
Samozřejmostí je prezentace v tisku, při sportovních akcích pořádaných naším klubem, ať již na stadionu, na náměstích či jiných veřejných prostorách závodů a akcí klubu, popř. v místě pobytu při soustředěních a přípravných kempech.
Jménem široké členské základny našeho klubu ještě jednou děkujeme za Váš čas, který jste nám věnovali už jen čtením těchto řádků, a budeme Vám zavázáni, pokud se s námi spojíte a probereme jakoukoliv případnou formu podpory a spolupráce. 
 
Vedení klubu