Jdi na obsah Jdi na menu

Atletika pro všechny děti byla v sobotu v Kroměříži

V sobotu 25.června jsme provedli v rámci dětského dne prezentaci programu "Atletika pro děti". Přítomná dítka si mohla vyzkoušet na 10 stanovištích dětský desetiboj. Pro každé z nich, které víceboj úspěšně absolvovalo, byla připravena malá věcná odměna a diplom! Akce se i včetně počasí velmi vydařila.

Cílem programu "Atletika pro děti", který je určen pro 4 až 10-ti leté děti, není jen přitáhnout malé děti přímo k atletice, ale také nastartovat a rozvinout jejich všeobecnou tělesnou průpravu, která se v posledních letech povážlivě zhoršuje.  Pro rozvoj základních pohybových dovedností, jako jsou běh - hod - skok, jsou vyrobeny dvě základní sady cvičebního nářadí, které náš klub zakoupil. Díky cvičebním pomůckám v nich obsažených mohou děti zábavnou formou tyto schopnosti rozvíjet a k nim připojit ještě cviky na rozvoj obratnosti  a motoriky.  Nezanedbatelné je také osvojení si zdravých životních návyků a vyhnutí se tak sociálně patologickým jevům.  

Náš dětský den neměl charakter ryze soutěžní, ale prezentační, byl přístupný pro veřejnost, která se mohla seznámit s tímto prospěšným projektem.

Zájem ze strany dětí a rodičů je velký, my však bohužel můžeme nabídnout omezenou kapacitu, odpovídající počtu 4 trenérů, kteří se této činnosti věnují. Snad se nám tento počet podaří do budoucna zvýšit a najít také navazující článek pro starší děti.

Podrobněji o sobotním dětském desetiboji pojednává článek Jitky Stehlíkové:

http://www.fyziosport.cz/clanky/atletika-pro-deti/deti-v-sobotu-ovladly-atleticky-stadion.html

 

Plakát

Rozmístění stanovišť

 

 

Náhledy fotografií ze složky Atletika pro děti-dětský den