Průběh prvním kolem-A.Dedek-B.Novotný-O.Horák-P.Vymazal.JPG